Judo Hranice | Projekt JUDO SPOJUJE POHRANIČÍ (JUDO ŁĄCZY POGRANICZE)
1
post-template-default,single,single-post,postid-1,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-13.5,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive
 

Projekt JUDO SPOJUJE POHRANIČÍ (JUDO ŁĄCZY POGRANICZE)

Projekt JUDO SPOJUJE POHRANIČÍ (JUDO ŁĄCZY POGRANICZE)

Projekt má prostřednictvím přeshraniční spolupráce v oblasti sportu vliv na rozvoj mladých lidí. Identifikuje nové příležitosti (nevyužitý potenciál služeb souvisejících s cestovním ruchem, rekreací a zdravotní péči v lázních) a odstraňuje bariéry (nedostatek znalostí jazyka, zákony, zvyky, nedostatečná kvalifikace, nedostatečná flexibilita). Kromě toho sport prostřednictvím zřejmého zvýšení fyzické kondice zvyšuje pocit úspěšného sebehodnocení, postavení ve skupině vrstevníků a pozitivně ovlivňuje zdraví občanů. Existuje vysoká pravděpodobnost použití zkušeností dospělých během dospívání.

Hlavním cílem projektu je rozvoj mezilidských kontaktů a spolupráce čtyř nevládních organizací – polsko-českých sportovních klubů z Opole, Ostravy, Rybníka a Hranic. Na základě svých zákonných činností budou partneři organizovat společnou organizaci různých vzdělávacích a sportovních aktivit pro mladé lidi v průběhu 3 let, což přispěje ke zvýšení intenzity spolupráce mezi příhraničními oblastmi.

Klíčové činnosti v projektu:
– Organizace 4 vzdělávacích a sportovních táborů pro děti a mládež se všemi partnery.
– Každý tábor plánuje mít 90 účastníků, 40 z obou zemí a 10 zaměstnanců společného výcviku.
– Kempy nabídnou první pomoc a jazykové kurzy.
– Nákup potřebných zařízení pro organizaci soutěže. 200 kusů judo mat a 4 sady televizních notebooků, které fungují jako scénáře (100 kusů a 2 sady pro polské a české pořadatele).
– Zaplacení školení pro 80 vynikajících sportovců + kimona a dresy.
– Organizace 4 mezinárodních turnajů v judsku v Polsku a v České republice, kde se účastní účastníci z klubů v projektu ale také dalších přeshraničních klubů.
– Organizace 8 rekreačně-školících workshopů za účasti všech partnerů. Budou to 1-2 denní setkání s účastí 60 účastníků spočívající v dokončení společného výcviku vedeného polskými a českými trenéry, společné strávení odpoledne a večera (prohlídka města, odpočinek, jídlo, polské a české pohádky a filmy), organizujeme soutěže pro děti kde rozhodčími jsou starší judisté.
– Propagační aktivity

No Comments

Post A Comment